Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 110 SGK Lịch sử  lớp 9:

Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 9:

Pháp muốn kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và muốn dựa vào Mĩ. Mĩ can thiệp sâu và “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông Dương. Được Mĩ giúp đỡ, Pháp thực hiện “kế hoạch Rơ-ve” tăng cường hệ thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm khóa chặt biên giới Việt – Trung, cô lập căn cứ địa Việt Bắc, đồng thời thiết lập Hành lang Đông – Tây để ngăn chặn sự chi viện của Liên khu III, IV cho chiến khu Việt Bắc.

(BAIVIET.COM)