Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 trang 107 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 107 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Cảm ứng ở động vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 107 SGK Sinh học lớp 11:

Một bạn lỡ chạm tay vào những chiếc gai nhọn và có phản ứng rụt tay lại. Hãy chỉ ra tác nhân kích thích, bộ phận tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin, bộ phận thực hiện phản ứng của hiện tượng trên.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 107 SGK Sinh học lớp 11:

– Tác nhân kích thích: gai nhọn.

– Bộ phận tiếp nhận kích thích: thụ quan đau ở tay.

– Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin: tủy sống.

– Bộ phận thực hiện phản ứng:cơ tay.

BAIVIET.COM