Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12:

Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ loại gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 104 SGK Công nghệ lớp 12:

Các trạm bơm nước thường sử dụng động cơ loại không đồng bộ.

(BAIVIET.COM)