Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 trang 79 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 79 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Thế giới rộng lớn và đa dạng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 79 SGK Địa lí lớp 7:

Quan sát bản đồ thế giới (hoặc quả Địa Cầu):

+ Xác định vị trí của sáu lục địa.

+ Nêu tên các đại dương bao quanh từng lục địa.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 79 SGK Địa lí lớp 7:

– Xác định vị trí của 6 lục địa trên bản đồ thế giới (hoặc quả địa cầu): Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Phi, Ả – Âu, Ô-xtrây-li-a, Nam cực.

– Tên các đại dương bao quanh từng lục địa:

+ Lục địa Á – Âu: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Phi: Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Bắc Mĩ: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương

+ Lục địa Nam Mĩ: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương,

+ Lục địa Ô-xtray-li-a : Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương

+ Lục địa Nam Cực: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

(BAIVIET.COM)