Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy cho ví dụ về những công thức lai kinh tế mà em biết trong sản xuất ở địa phương.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 76 SGK Công nghệ lớp 10:

Ví duụ: Lợn ỉ Móng Cái đực được lai với lợn Đại Bạch.

(BAIVIET.COM)