Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 127 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tích cực: Giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng nhất là Trung Quốc

– Hạn chế: Chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn thể hiện sự bảo thủ, lạc hậu, không tạo điều kiện cho đất nước giao lưu với các nước và các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, dẫn đến tụt hậu và trì trệ.

(BAIVIET.COM)