Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 126 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 126 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 3.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 126 SGK Lịch sử lớp 7:

Hãy nêu những hoạt động của Nguyễn Huệ trong cuộc tiến công ra Bắc Hà lần thứ nhất (1786).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 126 SGK Lịch sử lớp 7:

– Tháng 6-1786, quân Tây Sơn nhanh chóng tiêu diệt quân Trịnh ở thành Phú Xuân. Thừa thắng, Nguyễn Huệ đưa quân ra Nam sông Gianh, giải phóng toàn bộ đất Đàng Trong.

– Ngày 21-7-1786, Nguyễn Huệ đánh vào Thăng Long, chúa Trịnh bị dân bắt và nộp cho quân Tây Sơn. Chính quyền chúa Trịnh tồn tại hơn 200 đến đây sụp đổ.

– Nguyễn Huệ vào Thăng Long, giao chính quyền ở Đàng Ngoài cho vua Lê.

(BAIVIET.COM)