Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 124 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 124 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 124 SGK Công nghệ lớp 6:

Thu nhập bằng tiền của gia đình em có từ những nguồn nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 124 SGK Công nghệ lớp 6:

Thu nhập bằng tiền của gia đình em có từ những nguồn :

– Tiền lương, tiền thưởng của bố mẹ.

– Tiền lãi bán hàng.

– Tiền bán sản phẩm: thóc, gạo, rau,…

– Tiền lãi tiết kiệm.

– …

(BAIVIET.COM)