Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử  lớp 9:

– Trước ngày 19 – 12 – 1946, thực dân Pháp đã có những hành động gì nhằm đẩy nước ta nhanh tới chiến tranh?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9:

– Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, thực dân Pháp tấn công các cơ sở cách mạng, vùng tự do, căn cứ địa của ta.

– Ở Bắc Bộ, ngày 20 – 11 – 1946, Pháp đánh chiếm một số vị trí quan trọng ở thành phố Hải Phòng, nổ súng vào quân ta ở thị xã Lạng Sơn.

– Tại Hà Nội, từ đầu tháng 12 – 1946, thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung đột vũ trang, đốt nhà Thông tin ở phố Tràng Tiền, đánh chiếm cơ quan Bộ Tài chính, gây xung đột đổ máu ở Cầu Long Biên, tàn sát nhiều đồng bào ta ở Hàng Bún.

– Ngày 18 – 12 – 1946, Pháp gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự về chiến đấu, giao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng. Pháp tuyên bố: nếu ta không chấp nhân thì ngày 20 – 12 – 1946, chúng sẽ hành động.

(BAIVIET.COM)