Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12:

Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là máy biến áp loại gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 100 SGK Công nghệ lớp 12:

Máy biến áp có điện áp vào lớn hơn điện áp ra là máy hạ áp.

(BAIVIET.COM)