Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Vùng biển Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy tìm trên hình 24.1 vị trí các eo biển và các vịnh nêu trên.

tra loi cau hoi 1 bai 24 trang 88 sgk dia li lop 8 - de bai

– Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km², tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 88 SGK Địa lí lớp 8:

– Tìm trên hình 24.1 vị trí các eo biển: Ma-lắc-ta, Gas-pa, Ca-li-man-ta, Ba-la-bắc, Min-đô-rô, Ba-si, Đài Loan, Quỳnh Châu; các vịnh biển, vịnh thái Lan, Vịnh Bắc Bộ.

– Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích khoảng 1 triệu km², tiếp giáp vùng biển của các nước Trung Quốc, Ca-pi-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-go-po, In-đô-nê-xi-a,Bru nây, Phi-lip-pin.

(BAIVIET.COM)