Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 85 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 85 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 85 SGK Địa lí lớp 9:

Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 85 SGK Địa lí lớp 9:

– Diện tích đất canh tác ít, đất xấu.

– Điều kiện khí hậu khắc nghiệt lại diễn biến thất thường, thường bị thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, gió Lào,…).

– Dân số đông, cơ sở hạ tầng kém phát triển; đời sống nhân dân khó khăn, đặc biệt ở vùng gò đồi phía tây.

(BAIVIET.COM)