Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 trang 81 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 6:

Thảo luận:

– Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng hai cây tươi: Một cây có đủ thân lá rễ, một cây chỉ có rễ, thân mà không có lá?

– Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được điều dự đoán ban đầu? Vì sao em chọn thí nghiệm này?

– Có thể rút ra kết luận gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 81 SGK Sinh học lớp 6:

– Dùng cây có đủ rễ, thân, lá để làm cây đối chứng, dùng cây không có lá để chứng minh lượng nước lọ A bị mất đi là do thoát hơi nước qua lá.

– Thí nghiệm của Tuấn và Hải đã chứng minh được điều này vì ta có thể thấy trong thí nghiệm phần lớn nước vào cây là do rễ hút vào và được thoát ra ngoài nhờ lá. Thí nghiệm Dũng và Tú mới chỉ chứng minh được có sự thoát hơi nước qua lá.

– Ta có thể rút ra kết luận: Phần lớn nước do rễ hút cây và được thoát ra ngoài nhờ sự thoát hơi qua lá.

BAIVIET.COM