Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 trang 73 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 73 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Biển và đại dương.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 73 SGK Địa lí lớp 6:

Hãy tìm trên bản đồ thế giới biển Ban-tich (châu Âu), biển Hồng Hải hay Biển Đỏ (giữa châu Á và châu Phi)

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 73 SGK Địa lí lớp 6:

Biển Ban Tích có vị trí từ khoảng 54ºB đến 65ºB và từ 10ºĐ đến 30ºĐ. Biển Đỏ có vị trí từ khoảng 26ºĐ đến 41ºĐ và từ 12ºB đến 24ºB.

Tra loi cau hoi 1 Bai 24 trang 73 SGK Dia li lop 6 - Loi giai

(BAIVIET.COM)