Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 24: Cơ cấu phân phối khí.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11:

Tại sao trong động cơ 4 kì số vòng quay của trục cam chỉ bằng 1/2 số vòng quay của trục khuỷu.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 112 SGK Công nghệ lớp 11:

Vì trong động cơ 4 kỳ, 1 chu trình gốm hút, nén, cháy – giãn nở, xả diễn ra trong 2 vòng quay trục khuỷu. Các gối cam trên trục cam điều khiển việc đóng mở các xupap nạp và xả, mà 1 chu kỳ đóng mở cả xupap ứng với 1 chu trình động cơ thực hiện trong 1 vòng quay trục cam. Nên số vòng quay trục khuỷu bằng 2 lần số vòng tay trục cam.

(BAIVIET.COM)