Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 trang 102 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 102 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Ứng động.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 102 SGK Sinh học lớp 11:

So sánh tìm sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1a) và vận động nở hoa (hình 24.1).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 102 SGK Sinh học lớp 11:

Sự khác biệt trong phản ứng hướng sáng của cây (hình 23.1a) và vận động nở hoa (hình 24.1)

– Trong phản ứng hướng sáng của cây, cây trả lời lại kích thích từ một hướng xác định: ở điều kiện chiếu sáng từ một phía thân cây non sinh trưởng hướng về một phía có ánh sáng.

– Vận động nở hoa của cây bồ công anh do tác động của kích thích không định hướng là ánh sáng, trong đó các tế bào ở hai phía đối diện nhau của các cơ quan có tốc độ sinh trưởng khác nhau.

BAIVIET.COM