Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 trang 92 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 92 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 92 SGK Sinh học lớp 10

– Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp có mùi giống nhau không? Vì sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 92 SGK Sinh học lớp 10:

– Bình đựng nước thịt và bình đựng nước đường để lâu ngày, khi mở nắp có mùi không giống nhau vì thành phần các chất của chúng khác nhau, đối với nước thịt thành phần chủ yếu là prôtêin còn nước đường thành phần chủ yếu là đường nên sẽ diễn ra các quá trình phân giải thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn khác nhau tạo thành các sản phầm khác có mùi không giống nhau.

BAIVIET.COM