Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12:

Cách nối dây này thực tế ít dùng, em hãy giải thích tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 90 SGK Công nghệ lớp 12:

Vì điện áp giữa các pha không ổn định khi thay đổi hơn nữa lại dùng nhiều dây dẫn (6 dây).

(BAIVIET.COM)