Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 trang 77 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 77 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Cây có hô hấp không.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 77 SGK Sinh học lớp 6:

Trả lời các câu hỏi:

– Không khí trong 2 chuông đều có chất khí gì? Vì sao em biết?

– Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

– Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta có thể rút ra được kết luận gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 77 SGK Sinh học lớp 6:

– Không khí trong cả 2 chuông đều có khí cacbonic vì mặt cốc nước vôi đều có váng trắng đục.

– Cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn vì có cây hô hấp tạo ra nhiều khí cacbonic, khí cacbonic làm nước vôi có lớp váng trắng.

– Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta rút ra kết luận: Hô hấp của cây tạo ra khí cacbonic.

BAIVIET.COM