Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 trang 67 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 67 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 67 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 23.1 và cho biết: Quả của 12 kiểu cây dị bội (2n+1) khác nhau về kích thước, hình dạng và khác với quả ở cây lưỡng bội bình thường như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 67 SGK Sinh học lớp 9:

Quả của các cá thể dị bội khác nhau và khác với quả của cây lưỡng bội về kích thước (to hơn hoặc nhỏ hơn), hình dạng (tròn hoặc thuôn dài), về độ dài của gai (dài hơn hoặc ngắn hơn).

(BAIVIET.COM)