Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 189 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 189 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 189 SGK Lịch sử  lớp 12:

Miền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết? Nêu kết quả và ý nghĩa.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 189 SGK Lịch sử lớp 12:

* Nhiệm vụ:

– Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế – xã hội.

– Chi viện cho miền Nam.

* Kết quả:

– Tháng 6 – 1973, miền Bắc căn bản hoàn thành tháo gỡ thủy lôi, bom mìn do Mĩ thả trên biển, sông, đảm bảo đi lại bình thường.

– Năm 1973 – 1974, miền Bắc cơ bản khôi phục xong các cơ sở kinh tế, hệ thống thủy lợi, giao thông, công trình văn hoá giáo dục, y tế có bước phát triển.

– Sản xuất công nông nghiệp vượt mức trước chiến tranh, đời sống nhân dân ổn định.

– Tiếp tục chi viện cho tiền tuyến miền Nam, Campuchia sức người, sức của.

– Miền Bắc đã chuẩn bị những điều kiện vật chất – kỹ thuật cho cuộc Tổng tiến công chiến lược ở miền Nam.

* Ý nghĩa:

– Ổn định đời sống nhân dân, cổ vũ tinh thần dân tộc.

– Tạo ra thế và lực để ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc.

 BAIVIET.COM