Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7:

Cường hào đem cầm bán ruộng công đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7:

– Ruộng đất công trong làng xã bị cường hào đem cầm bán đã gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân.

+ Sản xuất nông nghiệp đình trệ, ruộng đất bị bỏ hoang, mất mùa đói kém sảy ra liêm miên.

+ Nông dân mất ruộng đất, phải bỏ làng đi phiêu bạt khắp nơi, đời sống vốn đã cực khổ này càng khó khăn hơn.

(BAIVIET.COM)