Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 trang 89 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 89 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Dinh dưỡng,chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 89 SGK Sinh học lớp 10:

Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon, vi sinh vật quang tự dưỡng khác với sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 89 SGK Sinh học lớp 10:

Căn cứ vào nguồn năng lượng, nguồn cacbon, vi sinh vật quang tự dưỡng khác với sinh vật hóa dị dưỡng ở chỗ:

Kiểu dinh dưỡngNguồn năng lượngNguồn cacbon chủ yếu
Quang tự dưỡngÁnh sángCO2
Hóa dị dưỡngChất hữu cơChất hữu cơ

BAIVIET.COM