Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 22: Hệ thống điện quốc gia.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12:

Trong hệ thống điện có rất nhiều đường dây truyền tải. Tại sao đường dây truyền tải công suất lớn càng dài điện áp càng cao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 85 SGK Công nghệ lớp 12:

Vì tăng điện áp để giảm dòng điện truyền tải trên đường dây, từ đó sẽ giảm tổn thất công suất, tổn thất điện áp trên từng dây.

(BAIVIET.COM)