Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 trang 75 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 75 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 75 SGK Sinh học lớp 6:

Thảo luận:

– Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới quang hợp?

– Giải thích:

+ Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày?

+ Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng trong chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt? Hãy tìm vài ví dụ.

+ Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng cho cây (ví dụ như tưới nước, làm giàn che) và chống rét cho cây (ví dụ như ủ ấm gốc cây).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 75 SGK Sinh học lớp 6:

– Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng tới quang hợp: Ánh sáng, nước , hàm lượng khí cacbonic, nhiệt độ, …

– Không trồng cây với mật độ dày vì: nếu trồng cây với mật độ dày thì các cây sẽ thiếu ánh sáng cũng như các yếu tố cần cho sự quang hợp làm cho quang hợp diễn ra kém năng suất sẽ không cao.

+ Các cây trong nhà trồng làm cảnh là các cây ưa bóng. VD: Cây hoa loa kèn, cây hoàng tinh…

+ Chống nóng cho cây để tránh ở nhiệt độ cao lục lạp sẽ bị phá hủy cây chết, ủ ấm cho cây giúp cây hoạt động tốt hơn, nhiệt độ quá thấp làm cho quá trình quang hợp ngừng lại.

BAIVIET.COM