Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 trang 67 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 67 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 67 SGK Địa lí lớp 6:

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam nằm ở những vĩ độ nào? Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này lúc 12 giờ trưa vào các ngày nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 67 SGK Địa lí lớp 6:

– Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ 23º27 B; chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23º27 N.

– Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở chí tuyến Bắc vào ngày 22-6 (hạ chí) và chiếu vuông góc với mặt đất ở chí tuyến Nam vào ngày 22-12 (đông chí).

(BAIVIET.COM)