Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 65 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 65 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 65 SGK Công nghệ lớp 10:

Tra loi cau hoi 1 Bai 22 Trang 65 SGK Cong nghe lop 10 - De bai

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 65 SGK Công nghệ lớp 10:

Vai trò của sự sinh trưởng khác vai trò của sự phát dục là: Sự sinh trưởng là sự tăng về lượng như khối lượng, kích thước bên ngoài. Sự phát dục là sự tăng về chất, tức là sự hoàn thiện các chức năng sinh lí, các cơ quan, bộ phận cơ thể.

BAIVIET.COM