Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4:

Dựa theo bản đồ Việt Nam, em hãy mô tả hành trình của đoàn người khẩn hoang vào phía nam?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4:

– Các đoàn người khai hoang cứ dần dần tiến vào phía nam.

– Từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hoà đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay.

– Đi đến đâu họ lập làng, ấp mới đến đó. Do vậy, một vùng đất hoang vắng ở phía nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

(BAIVIET.COM)