Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 10:

Nêu các điểm tích cực và hạn chế của sự phát triển nông nghiệp trong giai đoạn này.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 111 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tích cực: Nông nghiệp cả Đàng Trong và Đàng Ngoài đều phát triển

+ Ruộng đất được mở rộng, nhất là Đàng Trong

+ Thủy lợi được củng cố

+ Giống cây trồng phong phú

– Hạn chế: Ruộng đất ngày càng tập trung trong tay địa chủ phong kiến.

(BAIVIET.COM)