Trả lời câu hỏi 1 Bài 22 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 22 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6:

Tại sao những việc làm này phải được thực hiện theo quy trình ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 22 Trang 108 SGK Công nghệ lớp 6:

Những công việc này phải sắp xếp theo quy trình vì nếu đảo bất kì 2 bước nào thì cũng đều không được. Ví dụ cần phải xây dựng thực đơn rồi mới lựa chọn thực phẩm cho thực đơn.

(BAIVIET.COM)