Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11:

Áp suất nhiên liệu phun vào xilanh cao hay thấp? Tại sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 99 SGK Công nghệ lớp 11:

Áp suất nhiên liệu phun vào xi lanh cao. Vì vào thời điểm phun áp, suất khí trong xilanh cao.

(BAIVIET.COM)