Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 trang 72 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 72 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Quang hợp (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 21 Trang 72 SGK Sinh học lớp 6:

Thảo luận:

– Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

– Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

– Từ kết quả đó có thể kết luận gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 72 SGK Sinh học lớp 6:

– Không khí bên trong chuông A không có khí CO2 do nước vôi trong đã hấp thụ hết khí CO2, trong chuông B có khí CO2.

– Lá cây ở chuông B tổng hợp được tinh bột vì khi đưa vào thuốc thử có chứa Iốt thì có màu xanh.

– Từ kết quả trên có thể kết luận: Quá trình quang hợp cần sử dụng CO2.

BAIVIET.COM