Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 trang 69 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 69 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Hoạt động hô hấp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 21 Trang 69 SGK Sinh học lớp 8:

– Các cơ xương ở lồng ngực đã phối hợp hoạt động với nhau như thế nào để làm tăng thổ tích lồng ngực khi hít vào và làm giảm thê tích lồng ngực khi thở ra?

– Dung tích phổi khi hít vào, thở ra hình thường và gắng sức có thể phụ thuộc và các yếu tố nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 69 SGK Sinh học lớp 8:

* Các cơ xương ở lổng ngực phối hợp hoạt động với nhau để làm tăng thể tích lồng ngực khi hít vào giảm thể tích lồng ngực khi thở ra như sau:

– Cơ liên sườn ngoài co làm tập hợp xương ức và xương sườn có điểm tựa linh động với cột sống sẽ chuyển động đồng thời theo 2 hướng: lên trên và ra 2 bên làm lồng ngực mở rộng ra 2 bên là chủ yếu.

– Cơ hoành co làm lồng ngực mớ rộng thêm về phía dưới, ép xuống khoang bụng.

– Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành dãn ra làm lổng ngực thu nhỏ trở về vị trí cũ.

– Ngoài ra còn có sự tham gia cùa một số cơ khác trong các trường hợp thở gắng sức.

* Dung lích phối khi hít vào và thở ra lúc bình thường cũng như khi gắng sức có thể phụ thuộc vào các yếu tố sau:

– Tầm vóc.

– Giới tính.

– Tình trạng sức khỏe, bệnh tật.

– Sự luyện tập.

BAIVIET.COM