Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 trang 69 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 69 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Quang hợp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 21 Trang 69 SGK Sinh học lớp 6:

Thảo luận:

– Việc bịt lá thí nghiệm bằng giấy đen nhằm mục đích gì?

– Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

– Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 69 SGK Sinh học lớp 6:

– Bịt lá bằng giấy đen làm cho lá cây không tiếp xúc được với ánh sáng, để kiểm tra xem lá có quang hợp được không.

– Chỉ có phần không bị bịt giấy mới quang hợp được và tạo ra tinh bột. Bởi vì khi bỏ vào cốc đựng thuốc thử tinh bột thì phần không bị bịt có màu xanh (do Iốt tác dụng với tinh bột tạo ra chất có màu xanh).

– Qua thí nghiệm trên ta có thể kết luận: Ánh sáng là điều kiện để lá quang hợp được, nếu không có ánh sáng sẽ không có quá trình tạo quang hợp tạo chất hữu cơ.

BAIVIET.COM