Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 trang 62 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 62 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Đột biến gen.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 21 Trang 62 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 21.1 và trả lời các câu hỏi sau:

– Cấu trúc của đoạn gen bị biến đổi khác với cấu trúc của đoạn gen ban đầu như thế nào? Hãy đặt tên cho từng dạng biến đổi đó.

– Đột biến gen là gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 62 SGK Sinh học lớp 9:

– Số lượng và trình tự các cặp nucleotit ở đoạn (b), (c), (d) khác so với đoạn (a)

+ Đoạn (b) là đột biến gen dạng mất (cặp X-G)

+ Đoạn (c) là đột biến gen dạng thêm (cặp T-A)

+ Đoạn (d) là đột biến gen dạng thay thế (cặp A-T thành cặp G-X)

– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen do ảnh hưởng phức tạp của môi trường trong và ngoài cơ thể tới phân tử ADN xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người gây ra.

(BAIVIET.COM)