Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 108 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 108 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 21 Trang 108 SGK Lịch sử lớp 10:

Nêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nước?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 108 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến

– Sự ngang tài, ngang sức của các thế lực phong kiến.

(BAIVIET.COM)