Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 Trang 97 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 97 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527) – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 97 SGK Lịch sử lớp 7:

Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 97 SGK Lịch sử lớp 7:

* Những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp:

– Cho 25 vạn lính (trong số 35 vạn) về quê làm ruộng ngay sau chiến tranh, số lính còn lại chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.

– Kêu gọi nhân dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.

– Đặt một số chức quan chuyên lo về nông nghiệp như: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.

– Định phép quân điền, cấm giết hại trâu bò để bảo vệ sức kéo, cấm điều động dân phu trong mùa cấy, gặt.

* Nhận xét:

– Nhà Lê sơ đã đưa ra những chính sách khuyến nông tích cực, góp phần khôi phục và phát triển trở lại sản xuất nông nghiệp sau chiến tranh.

BAIVIET.COM