Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 trang 65 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 65 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Hô hấp và các cơ quan hô hấp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 65 SGK Sinh học lớp 8:

– Hô hấp có liên quan như thế nào với các hoạt động sống của tế bào và cơ thể?

– Hô hấp gồm những giai doạn chú yếu nào (hình 20 – 1)

– Sự thở có ý nghĩa gì với hô hấp?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 65 SGK Sinh học lớp 8:

– Sự thở (còn được gọi là sự thông khí ở phổi) chí là biểu hiện bên ngoài, thấy được sự hô hấp, sự trao đổi khí ở tế bào mới là thực chất của hô hấp.

* Sự trao đổi khí ở phổi:

– Nhờ hoạt động của các cơ quan hô hấp làm thay đổi thể tích của lồng ngực mà ta thực hiện dược các dộng tác hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới, nhờ vậy mới có đủ O2 cung cấp thường xuyên cho máu.

– Cứ 1 lần hít vào và 1 lần thở ra được coi là 1 cử dộng hô hấp. Số cử động hô hấp trong 1 phút là nhịp hô hấp.

– Sự trao đổi khí ở phối theo cơ chế khuếch tán (các khí được khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp):

* Sự trao đổi khí ở tế bào: Sự trao đổi khí ở tế bào theo cơ chế khuếch tán (thuận chiều građien nồng độ) từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

– Các cơ quan hô hấp chỉ thực hiện 2 giai đoạn đầu là không khí ở phổi và trao đổi khí ở phổi.

– Chức năng quan trọng của hệ hô hấp là trao đổi khí, nhưng muốn có trao đổi khí liên tục thì khổng khí trong phổi phải được thường xuyên đổi mới nhờ chức năng thông khí ở phổi. Chức năng này được thực hiện nhờ sự phối hợp bởi hệ thần kinh, hệ cơ (lồng ngực và các cơ quan hô hấp) và các bộ phận của đường dẫn khí.

BAIVIET.COM