Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 trang 65 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 65 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 65 SGK Sinh học lớp 6:

– Những đặc điểm nào của biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong?

– Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 65 SGK Sinh học lớp 6:

– Đặc điểm phù hợp với chức năng bảo vệ: biểu bì có lớp tế bào có vách dày, xếp sát nhau.

– đặc điểm phù hợp chức năng cho ánh sáng chiếu qua: các tế bào không màu, trong suốt cho ánh sáng chiếu qua.

– Chính hoạt động đóng mở của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước.

BAIVIET.COM