Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 trang 61 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 61 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 61 SGK Địa lí lớp 6:

Dựa vào bảng Lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ: 10ºC, 20ºC và 30ºC.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 61 SGK Địa lí lớp 6:

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10ºC là 5g/m3.

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 20ºC là 17g/m3.

– Lượng hơi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 30ºC là 30g/m3.

(BAIVIET.COM)