Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 116 SGK Lịch sử  lớp 11:

Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 116 SGK Lịch sử lớp 11:

Tình hình nước ta sau năm 1867 có những điểm đáng chú ý:

Sau khi Pháp đánh chiếm 6 tỉnh Nam Kì, tư tưởng chủ hòa trong triều đình thắng thế .

– Chính trị: triều Nguyễn tiếp tục chính sách “bế quan tỏa cảng”.

– Kinh tế: ngày càng kiệt quệ.

– Xã hội: nhân dân bất bình, nổi dậy chống triều đình .

– Nhiều sĩ phu muốn canh tân đất nước nhưng đa phần các đề nghị cài cách không được thực hiện.

(BAIVIET.COM)