Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Công nghệ lớp 10:

Nếu đưa giống mới vào sản xuất không qua khảo nghiệm, kết quả sẽ như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 9 SGK Công nghệ lớp 10:

Nếu đưa giống mới vào sản xuất mà không qua khảo nghiệm thì có thể giống sẽ cho năng suất, phẩm chất thấp vì có khả năng giống đó không phù hợp với điều kiện sinh thái ở địa phương đó. Và người dân chưa biết về đặc tính giống, yêu cầu kỹ thuật canh tác nên chưa có biện pháp tác động hợp lý.

BAIVIET.COM