Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 8 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 2Trang 8 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Lai một cặp tính trạng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 8 SGK Sinh học lớp 9:

Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình ở F2 vào ô trống?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 8 SGK Sinh học lớp 9:

PF1F2Tỉ lệ kiểu hình F2
Hoa đỏ x Hoa trắngHoa đỏ755 hoa đỏ : 224 hoa trắng3 hoa đỏ : 1 hoa trắng
Thân cao x Thân lùnThân cao787 thân cao : 277 thân lùn3 thân cao : 1 thân lùn
Quả lục x Quả vàngQuả lục428 quả lục : 152 quả vàng3 quả lục : 1 quả vàng

(BAIVIET.COM)