Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 7 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 7 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 7 SGK Toán 6 – Tập 1:

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

28, …, …

…, 100, …

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 7 SGK Toán 6 – Tập 1:

Để có 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần, ta phải:

– Điền vào chỗ trống 2 số liền sau của 28 là 29; 30 → (28; 29; 30);

– Điền vào chỗ trống số liền trước và liền sau của 100 là 99; 101 → (99; 100; 101).

(BAIVIET.COM)