Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 7:

Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 7:

– Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân cần nhiều vàng bạc, nguyên liệu và thị trường.

– Họ muốn tìm con đường biển để sang buôn bán với Ấn Độ và các nước phương Đông.

(BAIVIET.COM)