Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 47 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 47 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 47 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 47 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Có 3! = 6 số tự nhiên có ba chữ số khác nhau: 123; 132; 213; 231; 312; 321.

(BAIVIET.COM)