Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 46 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hàm số bậc nhất.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Sau 1 giờ, ô tô đi được: …

Sau t giờ, ô tô đi được: …

Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s = …

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 trang 46 SGK Toán 9 – Tập 1:

Sau 1 giờ, ô tô đi được: 50 (km)

Sau t giờ, ô tô đi được: 50.t (km)

Sau t giờ, ô tô cách trung tâm Hà Nội là: s = 50.t – 8 (km)

(BAIVIET.COM)