Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 43 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 43 SGK toán Hình học lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2 – Mặt cầu.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 43 SGK Toán Hình học lớp 12:

Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 43 SGK Toán Hình học lớp 12:

Tập hợp tâm các mặt cầu luôn luôn đi qua hai điểm cố định A và B cho trước là đường trung trực của đoạn thẳng AB

(BAIVIET.COM)