Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 38 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 38 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 38 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với 5091 thì được bất đẳng thức nào ?

b) Dự đoán kết quả: Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c dương thì ta được bất đẳng thức nào ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 38 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) – 2. 5091 = – 10 182 và 3. 5091 = 15 273

⇒ – 10 182 < 15 273

b) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức -2 < 3 với số c dương thì ta được bất đẳng thức: -2c < 3c

(BAIVIET.COM)