Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 15 SGK Toán Hình học lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 15 SGK toán Hình học lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 15 SGK Toán Hình học lớp 12:

Tìm ví dụ về khối đa diện lồi và khối đa diện không lồi trong thực tế.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 15 SGK Toán Hình học lớp 12:

Khối đa diện lồi trong thực tế: Kim tự tháp Ai Cập, viên kim cương, khối rubic,….

Khối đa diện không lồi trong thực tế: cái bàn,….

(BAIVIET.COM)